Pangangalaga Sa Kapaligiran.

Pag-aaralan natin sa video na ito ang tungko sa tamang pangangalaga, pagpapahalaga at paglilinis ng kapaligiran.

. 1.

Mga Batas sa Pangangalaga ng Kalikasan.

Ang pagkasira nito ay pagkasira rin ng buhay.

5 Mga Bata at ang Kapaligiran. Nakapagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. 7 Pangangalaga sa Kapaligiran by.

.

Displaying top 8 worksheets found for - Pangangalaga Sa Kapaligiran. Ito ay ang dinamikong balance (dynamic balance) sa pagitan ng likas-yaman at yamang-tao tungo sa pangangalaga ng kapaligiran. Kaya napakahalaga ang ibayong pag-ingat at pangangalaga dito.

Kaya lahat tayo ay dapat na magtulungan. Ano ang napansin ni Petra sa kanilang pamamasyal? b.

Ito ay nakaugnay sa salitang “ecology” na nanggaling sa wikang Latin na.

Jaypie.

Mga hakbang sa pangangalaga ng kalikasan 1. .

Bawat tao ay may tungkulin na dapat gawin upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Matutuhan ang.

Sundin ang batas at makinapagtulungan sa mga tagapagtupad nito • Iwasan ang mga bagay na hindi nakakatulong sa pagpepreserba ng kalikasan.
Pangangalaga sa Kalikasan.
55 terms.

Bilang tagapangasiwa ng mundo, pananagutan ng mga.

Nakapagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran.

Kapaligiran Kapaligiran ang tawag sa lugar kung saan tayo namumuhay. . .

Ito ay ang dinamikong balance (dynamic balance) sa pagitan ng likas-yaman at yamang-tao tungo sa pangangalaga ng kapaligiran. Pangangalaga ng Kapaligiran. . . Mga hakbang sa pangangalaga ng kalikasan 1. 8 Magkaroon ng kamalayan.

Paglalahat Ang pangangalaga sa kapaligiran ay mahalaga.

Ang pagkasira nito ay pagkasira rin ng buhay. Kapaligiran Kapaligiran ang tawag sa lugar kung saan tayo namumuhay.

Dito din nagmumula ang tubig, hangin, tirahan at.

Tamang Pngangalaga ng Kapaligiran Lesson sa Kindergarten.

.

Mga Paraan ng Pag-aalaga sa Kapaligiran 1.

.